Klubben/RacenDansk Wyandotklub


Dansk Wyandotklub er en klub for opdrættere, udstillere og venner af den store wyandot i Danmark.


Som medlem af klubben bliver du en del af et fællesskab, som har til formål at bevare og forbedre racen i Danmark, samt at udbrede kendskabet til denne dejlige all round høne.


Som medlem får du klubbens blad 1 gange om året, adgang til opdrætterliste og mulighed for at blive optaget på denne, du kan komme med til arrangementer som f.eks. den årlige hønsedag, hvor du kan tage nogle af dine dyr med, og erfarne opdrættere vil vurdere og komme med konstruktiv kritik. Avlsmålene for farverne vil også blive lagt på denne dag. Du kan udstille i klubbens navn på Landsudstillingen, og du vil komme i betragtning til klubbens pokaler og præmier.


Der vil altid være nogen du kan kontakte vedr. evt. problemstillinger i forhold til dit opdræt.


Du vil også få mulighed for at præge klubben og dens aktiviteter, da ideer, initiativer og tiltag altid er velkomne.


Vedtægter for Dansk Wyandotklub

Sidst revideret og vedtaget på generalforsamlingen 2019
§ 1

Dansk Wyandotklubs hovedformål er at virke for den store wyandots udbredelse, samt at samle alle interesserede med dette formål for øje.


§ 2

Enhver kan optages som medlem. Aktive medlemmer i specialklubben skal samtidigt være gyldig medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Passive medlemmer kan optages. Men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender. Udelukkelse af klubben kan kun ske ved generalforsamlingens beslutning.

Hvor der kræves 2/3 dele af de angivne stemmer. I særlige tilfælde er bestyrelsen berettiget til indtil først kommende generalforsamling at erklære et medlem udelukket


§ 3

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Bestyrelsen består af 4 eller 6 medlemmer plus en formand. Er det muligt skal flest muligt farve varieteter være repræsenteret i bestyrelsen.


§ 4

Medlemskontintent fastsættes på generalforsamling og opkræves ved udsendelse af girokort. Kun medlemmer der har betalt kontingent senest 1. september kan få ærespræmie og vandrepokal for deres dyr. (Dette gælder ikke for nye medlemmer som indmeldes efter 1. september). Ærespræmie til alle med 279 p af begge køn og ingen dyr under 93 p.


§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med landsudstillingen og indkaldes med mindst 14 dages varsel i Tidsskrift for Racefjerkræ. I øvrigt benyttes tidsskriftet til alle meddelelser til medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det.


§ 6

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer Formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer.

Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert andet år, første gang ved lodtrækning.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 suppleant for disse.


§ 7

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. september.


§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.


§ 9

Klubben kan ophæves når 2/3 dele af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer derfor. Hvis klubben ophæves skal midlerne overgå til en fond, der administreres af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Renter af fondens midler skal bruges til præmiering af wyandotter af stor race på landsudstillingen, fortrinsvist til tidligere medlemmer af Dansk Wyandotklub.
Dansk Wyandotklub er medlem af Danmarks Fjerkræavlerforening for Racefjerkræ.

Wyandotten er en hønserace, som er fremavlet i USA gennem brug af bl.a. racerne sebright, den asiatiske chittagong høne og brahma. Racen opstod omkring 1883.


Særdeles god efterårs- og vinterlægger af velformede lysebrune æg. Det er et godt slagtedyr med lysgul hud og fint hvidt kød. Rolig og tillidsfuld af væsen og befinder sig godt i relativt små omgivelser. Blommen i ægget er forholdsvis stor. Racen er godkendt i 12 farvevarianter i den skandinaviske fjerkræstandard:


Hvid

Sort

Gul

Blå

Sølv sort/randet

Guld sort/randet

Guld hvid/randet

Guld blå/randet

Sølv sort/båndet

   Guld sort/båndet

   Tværstribet

   Hvid sort/colombia


Se de fleste af farverne i Galleriet.


Racen er tung og ikke flyvende, så den kan holdes i uoverdækket gård og bag relativt lavt hegn.


Dermed er den et godt bud på en god allround høne til enhver, som ønsker sig en dejlig brugshøne til udstilling, hobby/havehøne og/eller selvforsyning.

SKANDINAVISK STANDARD FOR DEN STORE WYANDOT


Oprindelse : Amerikansk hønserace fra omkring 1883.


Helhedsindtryk, natur : Særdeles god efterårs– og vinteræg lægger af velformede lysebrune æg. Godt slagtedyr, lysgul hud og fin hvidt kød. Rolig og tillidsfuld af væsen og befinder sig godt i relativt små omgivelser. Blommen i ægget er forholdsvis stor.

 

Kardinalpunkter :


1. Kropsform

2. Ryg-halestilling

3. Hoveddele


Racekendetegn :


HANE


Krop: Forholdsvis kort, dyb, men gennemgående afrundede linier, oprejst holdning, og med fyldig, godt adrundet dunparti.


Hals: Kort, smuk krummet, smal nærmest hovedet, nedadtil bredere med fyldigt halbehæng, der går ud over skuldrene.


Ryg: Middellang, bred i hele dens længde, flad over skuldrene. Længdepartiet bredt, stigende med let svajning imod halen og med fyldigt sadelbehæng.


Skuldre: Brede


Vinger: Middellange, godt foldede, og båret vendret og ikke for tæt sluttende til kroppen.


Sadel: Godt afrundet, fyldig med rigeligt behæng.


Hale: Kort, godt lukket, men udbredt ved roden, båret i en vinkelhøjde af 40 grader. Seglfjerene skal være knap middellange og gå godt op og slutte godt om styrefjerene i en harmonisk krumning. Rigelige haledækfjer, som helt eller omtrent helt bør skjule halens styrefjer set fra siden og bagfra.


Bryst: Bred, dyb, rundt og fyldigt.


Hoved: Kort, rundt, bredt.


Ansigt: Glat, fri for rynker og små fjer.


Kam: Rosenkam, lav, fast stillet og lige, bredest fortil, tæt besat med små afrundede, vorteagtige punkter, den skal følge issens og nakkens runding og slutte i en ikke for lang spids, må ikke være hul eller have ujævnheder på oversiden.


Hagelapper: Middelstore, finvævede, fri for folder og rynker og smukt afrundede.    –Hønens hagelapper forholdsvis korte, godt udbredte.


Øreskiver: Aflange, veludfoldede og glatte.


Øjne: Ret store, runde og fremstående, orange-røde.


Næb: Kort, vel krummet.


Lår: Korte, men fyldige, vidstillede og rigeligt forsynede med bløde fjer, der dog skal kunne markere lårene.


Løb: Knap middellange, stærke, afrundede, med god vidde mellem haserne. Gule.


Tæer: (4): Godt spredte, lige.


Fjerdragten: Rigelig og tæt sluttende til kroppen. Sider, bagparti og lår: Rigeligt dunklædt. Alle kropsdele: Godt afrundede.


HØNE:                                                                                                                    


Som beskrevet for hanen, med de naturlige ændringer der forekommer ved kønsforskellen. Hos hønen afslutter ryggen i et bredt, stigende lændeparti, som fortsætter ud i halepartiet.


Hale: Lidt lavere stillet end hanens (ca 30 grader vinkelhøjde), sluttende til kroppen.A-Fejl: Mangelfuld typelinie, kort eller kantet kropsform, skrånede ryg, for flad (vandret) halestilling, for løs busket befjering, hvidt i øreskiverne.


Fejl: Smalle og højtstillede dyr, mindre hvidt i øreskiverne, grønlige eller anden løbsfarve end gul, lidt lyse løb ved ældre høner straffes dog mildt.


Vægt:   Hane: 3,4 - 3,8 kg           Høne: 2,5 - 3,0 kg


Ringstørrelse:      Hane: 20 mm (D)                  Høne: 18 mm (E)


Æg:  Mindstevægt: 55 gram         Idealvægt: 60 gram       


Skalfarve: Lyse-brune